ขั้นตอนการเริ่มพิมพ์หนังสือ ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้ง
     โรงงานขึ้นตัวอย่างกล่องจริงทุกครั้งก่อนผลิตกล่องสินค้า

                              

 วีธีการชำระเงิน/แจ้งว่าชำระเงินแล้ว (Confirm payment)
  1 ขอทราบเลขที่บัญชีจากบริษัท เพื่อทำการโอนชำระค่าสินค้า 

  2 แนบสลิปการโอนแจ้งการชำระสินค้า ได้หลายช่องทาง 

  3 ทางบริษัทคอนเฟิม รับชำระสินค้า  เรียบร้อย สะดวก  ปลอดภัย 
ท่านสามารถดูวิธีการชำระเงินของเว็บไซต์ได้ตามวิธีด้านล่าง และยังสามารถแจ้งว่าท่านได้ชำระเงินให้กับเราแล้วโดยกรอกข้อมูลตาม
วิธีการที่ท่านได้ชำระเข้ามา ปลอดภัยหมดกังวล ทุกช่วงเวลาตลอด 24 ชม
 
 สอบถามกับทีมงานได้ตลอดครับ

ราคาโปรโมชั่นและการรับประกันสินค้า

งานผลิตกล่อง 1,000 ใบๆละ 5 บาท ไม่รวมเพิ่ม ปั้มทอง ปั้มนูน หรือ spot uv หรือ เทคนิคอื่นๆ  เป็นราคาโปรโมชั่นที่ “เน้นลดต้นทุนให้ลูกค้า ดังนี้
1. ไม่สามารถเน้นสีเหมือนแบบได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ได้ 100%
2. ไม่รับเคลมสินค้ากรณีสีเพื้ยน ถ้าลูกค้าไม่เลือกพิมพ์แบบ DIGITAL หรือ จ่ายค่าสีพิเศษ  ในกรณีเน้น สีมากๆ แนะนำให้ลูกค้าแจ้งทางฝ่ายขายให้ราคาใหม่  
(งานเน้นสี จะมีค่า      ใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนสีพิเศษ และ จำนวนพิมพ์)

3. การปั้มทอง ปั้มนูน ที่ลูกค้าต้องการเน้นความตรง ตำแหน่งที่ออกแบบมา จะต้องเลือกแบบ พิมพ์แยกกับลูกค้าท่านอื่น
4. กรณีงานด่วนพิเศษ 3-5 วัน สามารถขอราคาจากฝ่ายขายได้ ราคาพิเศษสำหรับงานแทรกคิวผลิต

การชำระเงินและส่งมอบสินค้า

1. ยืนยันสั่งผลิตมัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน (ยอดเงินน้อยกว่า 5,000 ชำระเต็มจำนวนและไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณีและชำระส่วนที่เหลือในวันนัดส่งมอบสินค้า2. การรับสินค้าบางส่วน ต้องชำระเงินทั้งหมดที่เหลือก่อนเท่านั้น3. กรณีที่งานพิมพ์เรียบร้อย สำเร็จแล้ว ลูกค้าไม่มารับสินค้า หรือ ไม่ให้ทางบริษัท ฯ จัดส่งสินค้า ภายใน 7 วัน  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาใด ๆ หากเกิดความเสียหายต่อสินค้าที่สั่งผลิต4. ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง (หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและจำนวนสั่งผลิต)5. ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. การรับประกันความเสียหายในงานที่เกิดจากการผลิตเป็นระยะเวลา 10 วัน นับจากวันส่งมอบงาน 
2. กรณีสีพิมพ์ที่ไม่ตรงตามต้องการ(ไม่เหมือนกับตัวอย่าง)ในการผลิต บริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาการเคลมเป็นกรณีไป หรือลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   - การพิจารณา ในกรณีสั่งพิมพ์จำนวนน้อยบริษัทจำเป็นต้องลงงานของลูกค้าร่วมกับงานลูกค้าท่านอื่น เพื่อลดต้นทุนให้ลูกค้าได้ราคาตามที่ฝ่ายขายเสนอ
     โดยผลิตงานไปพร้อมกัน เพื่อลดต้นทุน การเพลท ค่าพิมพ์ ค่าแรงเคลือบ ค่ากระดาษเผื่อเสีย
     ในการพิมพ์พร้อมกัน หลาย งานในครั้งเดียวกัน ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งหมด อาจเกิดกรณีสีพิมพ์ที่ไม่ตรงตามต้องการ 
     ถ้าลูกค้าเน้นเรื่องสี ต้องแจ้งให้ฝ่ายขายทราบก่อน และจะต้องเสนอราคาปรับใหม่ ในการแยกผลิตลูกค้าที่เน้นสีงาน
3. หากต้องการเน้นสี ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบก่อน เพื่อเสนอราคาใหม่ และลูกค้าสามารถมาดูสีหน้าแท่นได้ ถ้าลูกค้าต้องการตีพื้นงานเต็มหน้ากระดาษ
4. การเข้าดูสี หน้าแท่นพิมพ์ ในชั้นตอนแบบมีการสรุปสีในเบื้องต้นแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนสี หรือแก้สีเพื่อให้ถูกใจแล้วกระดาษที่เผื่อไว้ ในการผลิตมี
    จำนวนจำกัด หากในการแก้สีพิมพ์จนเป็นที่พอใจในบางครั้ง ทำให้ต้องเพิ่มเติ่มกระดาษ ทางบริษัทจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากลูกค้า
5. ลูกค้าที่เคยผลิตงานพิมพ์แล้ว รบกวนแนบตัวอย่างงานในการผลิต เพื่อให้โรงพิมพ์สามารถพิมพ์งานสีได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
6. ราคางานที่เสนอเป็นงานเลย์ร่วมเพื่อลดต้นทุน จึงไม่สามารถกำหนดสีได้ 100% ทางโรงพิมพ์จะดูคุณภาพงานตามมาตรฐานปรู๊พที่ส่งให้งานออกมาสวยงาม
7. การแก้ไขเพลทงานอันเกิดจากสาเหตุที่ลูกค้าส่งไฟล์มาผิด หรือข้อความตก จะมีค่าแก้ไข1000 บาทต่อครั้ง
8. ทางบริษัทรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากที่งานเสร็จเรียบร้อย ถ้าลูกค้าไม่มารับสินค้าหรือไม่ชำระส่วนที่เหลือทางบริษัทสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้
9. กรณีถ้างานผิดจากการผลิตของทางโรงพิมพ์ การส่งไฟล์ข้าผลิตผิดหรือไม่ตรงตามแบบที่ส่งให้ลูกค้าคอนเฟิร์ม  ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบ100%

งานที่ไม่รับเคลม
งานที่กรณีงานเลย์ร่วม (สีที่ทางโรงพิมพ์ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าไม่รับประกันทุกกรณี)
งานลงร่วมกับลูกค้าท่านอื่น(จำนวนน้อย) ปัญหาสีเลอะหมึกเล็กน้อย/ขี้หมึกที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์อาจมีบ้างเล็กน้อยเป็นปกติของงานพิมพ์
งานที่มีเทคนิคการปั๊มขอบบังคับมากๆอาจจะมีขอบขยับบ้างแต่สามารถใช้งานได้ปกติทางโรงพิมพ์จะพิจารณาให้ลูกค้ากรณีที่ใช้งานกล่องไม่ได้
กรณีงานปั๊มฟอยล์เจาะหนังสือตัวเล็ก หรือ พื้นที่มีบริเวณกว้างมากอาจจะเกิดรอยบ้างเล็กน้อย
งานที่ลูกค้าคอนเฟิร์มงานผิดสเปค
สีที่ไม่เท่ากันแต่ยังอยู่ในเฉดสีเดียวกันที่เป็นมาตรฐาน เข้ม กลาง อ่อน 
งานมีตัวล็อคสินค้า ลูกค้ากำหนดขนาดมาให้ แต่ไม่ส่งตัวอย่างสินค้ามาให้ลองใส่
และอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงงานกำหนด
– กรณีกาวเลอะ ไม่เกิน/น้อยกว่า 10% ของพื้นที่กล่อง
– กรณีกาวหลุดน้อยกว่า 5% ของพื้นที่กล่อง
– กรณีบุบเสียหาย จากการขนส่ง โดยขนส่งเอกชน เช่น เคอร์รี่ ทางบริษัทมีประกันสินค้า
สีที่ไม่สามารถพิมพ์งานเลย์ร่วมได้ ตัวอย่างเช่น โทนสีที่หนัก โทนเข้ม และสีที่เป็นสีพิเศษ สีทองพิเศษ

ในการ "ทำแบบ" และ "รับออกแบบ" ทำเพื่อรองรับในการ ผลิตงานกับทางบริษัทฯเท่านั้น บริษัทฯไม่รับผิดชอบในการนำแบบงานไปผลิตที่อื่น